Natisni

Menjavo stare plinske peči z novo kondenzacijsko pečjo izvedemo v kompletu z prenovo odvoda dimnih plinov. Menjavo izvedemo v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami distributerja plina. V sklopu menjave izdelamo projektno dokumentacijo ter pridobimo soglasje distributerja plina, pridobimo soglasje pristojne dimnikarske službe in ponovni pregled plinske napeljave s strani distributerja plina. Z novo kondenzacijsko pečjo bodo letni stroški ogrevanja manjši do 20 %. Uredimo tudi nepovratna sredstva na območjih, kjer je distributer Energetika Ljubljana d.o.o..